PROJECTE PER A FORMES I LLOCS TEULADA

 In Arte, General, Uncategorized

L’obra no pretén més que arreflectir en quina poca quantitat d’objectes es resumeix la nostra vida, i quan pareguda es l’existència de la majoria dels individus, encara que ens diferèncie la clase social, el sexe, la religió o el color de pell. No pretén ser una protèsta sino un treball de reflexió interior, d’introspecció per tal d’apurar quina part de materialisme ens fa més humans, més terrenals i ens acosta més a la resta dels mortals.

Recent Posts

Leave a Comment

*

Hablamos?

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt